Fysiotherapie
Raadhuisplein
logo: Fysiotherapie Raadhuisplein Raadhuisplein 24
2914KM Nieuwerkerk a/d IJssel
Tel: (0180) 312060

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapie richt zich op het behandelen van kinderen van 0-18 jaar. Bij de behandeling wordt gebruik gemaakt van de sensomotoriek, een methode die uitgaat van de wederzijdse beïnvloeding van voelen en bewegen.

Het kind kan aangemeld worden vanwege:

 • een afwijkende of een vertraagde motorische ontwikkeling
 • veel vallen
 • angstig zijn vóór en tijdens de gymles, of in de speeltuin
 • een neurologische afwijking
 • een orthopedisch probleem, zoals een fractuur, een sportblessure, of een houdingsprobleem
 • een longaandoening
 • jeugdreuma
 • hoofdpijn
 • spanningsklachten
 • een probleem met de schrijfvaardigheid
 • leerproblemen door onvoldoende ruimtelijk inzicht en voorstellingsvermogen

Zuigelingen kunnen aangemeld worden vanwege:

 • een vertraagde motorische ontwikkeling
 • een asymmetrische ontwikkeling van de schedel, gepaard aan een voorkeurshouding
 • overstrekken, prikkelgevoelig zijn, veel huilen

Bij de intake wordt het probleem geïnventariseerd, en daarna wordt een observatie gedaan van de motoriek van het kind. Bij de observatie wordt gekeken naar wat het kind kan, omdat dit het vertrekpunt is voor de behandeling.

Bij de behandeling wordt gestart op het niveau van het kind, het krijgt de kans te slagen en succeservaringen op te doen, zodat er een basis gelegd wordt voor het krijgn van vertrouwen in het nemen van de volgende stap.

Ook krijgt het kind de ruimte voor eigen initiatief en inbreng, zodat het kind leert dat het in orde is om aanwezig te zijn, en dat het leert meedenken in het eigen ontwikkelingsproces. De uitwisseling tussen kind en behandelaar is altijd weer een boeiend proces.


Afbeelding 1 Afbeelding 2
Afbeelding 3 Afbeelding 4 Afbeelding 5 Afbeelding 6 Afbeelding 7